WWW.MT2.HU - Ingyenes Online MMORPG
 

      

Elfelejtetted a jelszavad?

Magic Time Two (Mt2.hu) Hivatalos Játékszabályzat!

A Magic Time Two online játékban való részvétel kizárólag jelen felhasználási feltételek maradéktalan elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval automatikusan elfogadod az alábbi felhasználási feltételeket, azokat magadra nézve kötelezőnek ismered el! A korábbi szabályokat jelen felhasználási feltételek teljes mértékben helyettesítik.

1. Regisztráció
A Magic Time Two által üzemeltetett online játék és egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A regisztráció csak természetes személyek számára a Magic Time Two hivatalos weboldala regisztrációs felültének kitöltésével történhet. Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével használhatja az oldalt. Kiskorú a regisztráció elküldésével biztosítja a Magic Time Two oldal üzemeltetőjét törvényes képviselőjének beleegyezéséről. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott játékosnév nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó teljeskörű felelősséget vállal a részéről a megadott adatok hitelességéért és teljességéért. A felhasználó köteles haladéktalanul a Magic Time Two oldal üzemeltetőjének írásban a tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles a Magic Time Two oldal üzemeletetőjének írásbeli felszólításra adatainak valódiságát hitelt érdemlően igazolni. A szabályszerű és a Magic Time Two által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót a játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel. A regisztrációs felület itt érhető el.

Csak személyesen! A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Minden automatizált megoldás a regisztrációs felület kitöltése érdekében vagy a játék során tilos. A játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás, leütés) közvetlenül a regisztrált felhasználótól és annak kifejezett akaratából történjen. Adatváltozás bejelentése.

2. Kliens letöltése
Kizárólag a Magic Time Two hivatalos weboldaláról letölthető klienssel használható a játék. A kliens a Magic Time Two weboldal üzemeltetőjének tulajdona, amelynek ingyenes használatát a szabályszerű regisztrációval engedélyezi. A kliens kizárólag a Magic Time Two játékban való részvételhez használható, tilos annak bármilyen más célú felhasználása. Tilos továbbá a kliens bármiféle manipulálása, az abban való bármely beavatkozás, pl.: programkód megváltoztatása, visszafejtése, visszafordítása. A kliens-szoftver sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a felhasználó részére, amennyire az a szoftver használatához szükséges. A szoftver kereskedelmi célú felhasználásának minden formája tilos. A klienst letöltő regisztrált felhasználó felelős a fenti szabályok betartásáért. A kliens használatára vonatkozó szabályok megszegése a játékból való végleges kizárást és a megfelelő jogi eljárások megindítását vonja maga után. Kliens letöltése itt.

3. Részvétel a játékban
A Magic Time Two üzemeltetője a játékot folyamatosan fejleszti. A felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori online játék és egyéb szolgáltatások mindenkori aktuális változatában vehet részt. Regisztrált felhasználóknak a játék használata ingyenes, ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, vagy bizonyos tulajdonságokat a felhasználó fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott fizetős szolgáltatás leírásánál adunk tájékoztatást. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta. A Magic Time Two üzemeltetője nem jogosult és nem köteles vizsgálni a felhasználók által megadott adatok valódiságát. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció során és erre, vagy esetleges korábban nem közölt kiskorúságára, vagy törvényes képviselője belegyezésének hiányára alapozva támaszt visszafizetési igényt a Magic Time Two üzemeltetőjével szemben a fizetős funkció vagy tulajdonság igénybevételével kapcsolatosan, a játék üzemeltetője nem köteles ezen igényeknek eleget tenni, a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékét nem köteles visszafizetni. A Magic Time Two fenntartja a jogot a játékon belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a Magic Time Two azon joga is, hogy a játékon belüli tulajdonságoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje az egyes játékon belüli tulajdonságok díjának összegét.

4. A felhasználói fiók
A szabályos regisztrációval a felhasználó jogosult egy felhasználói fiókot ("account") létrehozni, melyet a felhasználó önmaga adminisztrál. A felhasználói fiók bármilyen átadása, átruházása tilos. A felhasználói fiók felett kizárólag az azt létrehozó felhasználó rendelkezhet, aki teljes körűen felel a felhasználói fiók használatáért. A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés bűncselekménynek minősül, amely nemcsak a felhasználói feltételekbe, hanem törvénybe is ütközik. A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges minden adat (pl.: e-mail, account ID, jelszó) titkos. A titok gazdája a felhasználó, aki köteles ezen adatokat védeni. A felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki senkinek (azaz sem hozzátartozójának, ismerősének, más felhasználónak, vagy a Magic Time Two üzemeltetőjének)! A Magic Time Two üzemeltetője nevében senki, semmilyen körülmények között nem kérheti a felhasználótól ezen adatokat. Amennyiben bárki (akár a Magic Time Two nevében) kéri az adatok kiadását, azt meg kell tagadni és haladéktalanul írásban értesíteni kell a Magic Time Two üzemeltetőjét. Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül a gyanú, hogy ezen adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Magic Time Two-t, és megváltoztatni adatait. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

5. Tárgyak gyűjtése a felhasználói fiókba
 A felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a játékban való részvétel során szabályszerűen és jogszerűen szerzett, vagy a Magic Time Two hivatalos weboldalán keresztül virtuális fizetőeszköz Sárkány Érme ellenében használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: Tárgyak). Az üzemeltető adatbázis kezelési tevékenysége keretében kizárólag ezen Tárgyak nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói fiókban nyilvántartott Tárgyak használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó felhasználó jogosult. Ezen felhasználó felel a Tárgyak szabályszerű használatáért. Tekintettel a fentiekre, illetve a "Felhasználói Fiók" alcím alatt tárgyalt szabályokra, a felhasználó a tárgyak szabálytalan használata, vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más rendelkezett a tárgyak felett. A Magic Time Two üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket nyilvántartásaiban ellenőrizze. A Magic Time Two üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén állítja vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak megfelelő állapotra.

6. Kereskedelem
Regisztrált felhasználók jogosultak az általuk jogszerűen szerzett tárgyakkal kereskedni a játék során egymás közt. Az egymás közötti kereskedelemben használt virtuális fizetőeszköz a yang (a továbbiakban: Yang). A Yang nem váltható át sem Sárkány Érmére, sem valamely törvényes fizetőeszközre, az kizárólag a játékban szereplő Tárgyak értékének meghatározását és a felhasználók közötti elszámolást szolgálja.

7. Sárkány Érme rendelés
Sárkány Érme rendelése forintért a Magic Time Two honlapon megtalálható általános és alkalmi (akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg ellenszolgáltatása a Magic Time Two játék üzemeltetőjének adatbázis kezelési tevékenysége.

A rendelés folyamata:
Hitelkártyás fizetés esetén a  Magic Time Two weboldal a felhasználót átirányítja a mindenkori szerződött pénzügyi szolgáltató online fizetési felületére, ahol a kért kártyaadatok megadásával, a kártyához tartozó bankszámla megterhelése esetén, a rendszer automatikusan jóváírja a felhasználói fiókban az aktuális árfolyamnak megfelelő összegű Sárkány Érmét. A bankkártyás fizetési módot kizárólag saját bankkártyával lehet igénybe venni!

Sms fizetés esetén a Sárkány Érme Rendelés menüpontban megtalálható szót el kell küldeni az ott feltüntetett telefonszámok valamelyikére attól függően, mely országból indul a rendelés. Az Sms elküldése után, amennyiben a mobil szolgáltató meg tudta terhelni a kártyát a rendeléskor feltüntetett összeggel, Magic Time Two weboldal a felhasználót, válasz Sms-ben értesíti az érvényesítő kódról a mobil szolgáltatón keresztül. A kapott kódot a Magic Time Two weboldal Sárkányé Érme Rendelés menüpontjában, az erre kialakított felületre kell beírni. A rendelési folyamat azzal teljesül, hogy felhasználó a kapott kódot helyesen beírja és elküldi a rendszernek. Sikeres rendelés esetén a Sárkány Érme a Felhasználói fiókban jóváírásra kerül.

A Sárkány Érme rendelés, lehetséges, bárkitől, bármely felhasználó részére, amennyiben a fizetést végző személy saját maga rendelkezik a kifizetett összeg felett. A Magic Time Two üzemeltetője a Sárkány Érmével kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért semmiféle felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy mindenki csak olyan emberen keresztül rendeljen, akiben megbízik!

8. Prémium tagság vásárlása
A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Prémium Tagok számára vehető igénybe (Prémium Szolgáltatások). A Prémium Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Prémium tagság vásárlása” menüpontja alatt találhatók. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a „Prémium tagság vásárlása” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. A Prémium Szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybevételére jelen szerződési feltételek alkalmazandók. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk. Meg kell fizetned minden, a megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén. Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza. A felhasználói számla inaktivitása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetés megújulásán (idején és módján), az előfizetési csomag lejáratán nem változtat. A felhasználói fiók szabályszegése és részleges vagy végleges tiltása esetén az előfizetési megújulás automatikusan kikapcsolódik, azonban az előfizetési díjból hátralévő időszakokra a felhasználó nem jogosult pénz-visszatérést kérni.

9. Automatikus megújítás (Prémium tagság)
Azon Tagjaink, akik a Prémium Szolgáltatásokért szolgáltatási díjat fizetnek, Prémium Tagnak minősülnek. A Prémium Előfizetések felmondás hiányában bankkártyával fizetve automatikusan megújulnak az aktuális előfizetési időszak utolsó napján. A vonatkozó díjak azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet az eredeti tranzakciónál használtál. Abban az esetben, ha csökkentett előfizetési díjú, Speciális Ajánlattal éltél, a Prémium Szolgáltatás automatikus megújítása alapáron történik. Az alapár a Weboldal "Prémium tagság vásárlása" menüpontjában elérhető. A fenti eljárás az automatikus megújítás felmondásáig folytatódik. A Prémium Szolgáltatás automatikus megújítását a következő megújulás előtt legalább 1 nappal bármikor felmondhatod az előfizetési státuszodnál, a „Prémium tagság vásárlása” menüpontban. Az automatikusan megújított előfizetések díja megegyezik eredeti előfizetésed díjával (akár nőtt, akár csökkent azóta az Előfizetek menüpontban megjelenő díj), kivéve ha eredeti előfizetésed Speciális Ajánlaton alapult. Ebben az esetben az újabb díj alapon feltüntetett aktuális alapdíj szerint kerül elszámolásra. Az előfizetési díj azon hitelkártya terhére kerül kiszabásra, amelyet az eredeti jogügyletnél használtál. Az automatikus megújítás addig tart, amíg bármelyik fél el nem határozza annak felmondását. A felmondást az előfizetési státuszodnál, a „Prémium tagság vásárlása” menüpontban teheted meg.

10. Kockázatvállalás
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Magic Time Two játék használata ugyanazokat a kockázatokat rejti magában, mint az online játékok és az ezzel azonos elven működő egyéb alkalmazások, vagy az Internet használata általában. A Magic Time Two játék üzemeltetőjének nem feladata ezen kockázatokról való tájékoztatás, mert azok köztudomású tények. A felhasználó a kockázatokról saját maga tájékozódik és vállalja azokat. A felhasználó a felhasználói fiókját vagy bármely hardverét és szoftverét ért külső behatás esetén nem hivatkozhat az ezzel kapcsolatos tájékozatlanságára, illetőleg a játék üzemeltetőjének mulasztására. A fentiek alapján a Magic Time Two játék üzemeltetőjének nem áll módjában az esetleges felhasználói figyelmetlenséggel, szabálytalan vagy törvénytelen eszközökkel a felhasználói fiókban okozott, vélt vagy valós károkat megtéríteni, orvosolni, vagy a felhasználói fiók korábbi tartalmát visszaállítani. A felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.

11. Tájékoztatási kötelesség
Minden felhasználó köteles minden külső, vagy annak tűnő szabálytalan behatást a Magic Time Two üzemeltetőnek írásban haladéktalanul jelezni annak érdekében, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges lépéseket, hogy ezzel magát, illetve más felhasználókat az esetleges negatív következményektől megóvjon. A bejelentések alapján az üzemeltető lehetőségeihez mérten intézkedik a játékot vagy a felhasználói fiókokat ténylegesen veszélyeztető behatások törvényes eszközökkel történő megszüntetéséről. A Magic Time Two jogosult a felhasználók által közétett tartalmakat ellenőrizni, a törvénysértő, vagy gyanús tartalmakat törölni, de nincs lehetősége az ilyen tartalmak folyamatos ellenőrzésére. Amennyiben a felhasználó vélhetően törvénysértő tartalmat észlel, köteles ezt jelezni a Magic Time Two üzemeltetője részére. Tájékoztatás nyújtása esetén kattints ide.

12. A felhasználó jogosultságának átmeneti korlátozása, a játék elérhetősége
Amennyiben a Magic Time Two üzemeltetője bármely, a felhasználóval, illetőleg a játék egészével kapcsolatban visszaélésre utaló adatokkal rendelkezik, jogosult a felhasználó hozzáférését, a játék egyes funkcióit vagy a játék hivatalos weboldalának elérését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. A Magic Time Two üzemeltetője a fentieken túl törekszik a játék non-stop üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja, ebből eredő esetleges károk megtérítését nem vállalja.

13. Viselkedési szabályok a játék használata során
A játék hivatalos nyelve a magyar.
Tilos bármely módon megsérteni más játékosoknak a játékhoz, illetve a játék élvezéséhez való jogát.  Tilos a játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben felhasználni. Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a játék során. Ne "spamelj". Ez azt jelenti hogy, ne küldj kéretlen üzeneteket tömegesen vagy rendszeresen. Kezdő játékostársaidat segítsd, tudatlanságukat ne használd ki. Tilos a játékban előre megbeszélt eredményű "háborút vívni". Légy barátságos és sportszerű játékostársaiddal! Tilos bármilyen ajánlattétel, vagy felhívás felhasználói fiók, adásvételére bármely valós, vagy virtuális fizetőeszközért. Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a játék erőforrásait. Tilos bármely személyes vagy felhasználói adat nyilvánosságra hozása a játék során, vagy bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. Az ilyen szituációkból eredő negatív következményekért vagy károkért a Magic Time Two nem vállal felelősséget  Tilos a játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a weboldal vagy a játék működését veszélyezteti vagy zavarja  Tilos a felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, szintén tilos. Tilos a játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet.

A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a Magic Time Two erőforrásainak túlzott terhelését vonhatják maguk után. A felhasználó számára tilos a játékkal kapcsolatos tartalmak blokkolása, felülírása, vagy módosítása, illetőleg bárminemű, a játékba történő zavaró beavatkozás.  Tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak. A Magic Time Two weboldalon közzétett kommunikációs lehetőségek minden felhasználója kötelezett a megfelelő szóválasztásra. Tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.
A Magic Time Two által kínált online játékok és egyéb szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célokat szolgálnak. Tilos ezeknek nyereség céljából vagy üzleti célokra történő felhasználása!

A Magic Time Two a felhasználó részére különböző kommunikációs lehetőségeket (különösen a vitafórumokon, chat-eken, blogokban, vendégkönyvekben és hasonlókban, valamint a kommentálási funkció keretében) biztosít saját tartalmaknak és cikkeknek a Magic Time Two weboldalon, melyeket a felhasználó a valóban létező hozzáférése keretében használhat. A Magic Time Two ilyenkor egyedül az információcsere műszaki feltételeit biztosítja. Ugyanakkor egy igény az ilyen kommunikációs lehetőségek biztosítására nem támasztható. A felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa közzétett tartalmakért és cikkekért, és kötelezi magát, hogy teljes mértékben mentesíti a Magic Time Two-t harmadik személyek részéről fellépő igények alól. A Magic Time Two a felhasználók által közzétett tartalmakat kifejezetten nem teszi magáévá. A felhasználó ugyanakkor biztosítja a Magic Time Two számára a tartós, nem visszavonható és nem kizárólagos jogot az önmaga által közzétett tartalmak és cikkek használatára. A Magic Time Two felhívja a figyelmet, hogy a Magic Time Two nem végzi a közzétett tartalmak aktív ellenőrzését. Ezen túl minden felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat a Magic Time Two irányába jelenteni. A Magic Time Two ezt követően a lehető leggyorsabban reagál és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.
A felhasználó számára tilos a Magic Time Two weboladlon és különösen az azokon közzétett kommunikáció keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, ami a hatályos jogszabályokba ütközik, ellenkeznek a közrenddel vagy -erkölccsel, harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzői jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik; obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek; sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek; lánclevél- vagy hólabda-jellegű elemeket tartalmaznak; megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Magic Time Two által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik; harmadik személyet adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül; kereskedelmi, különösen reklám jellegűek. Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése akkor megengedett, ha azt a Magic Time Two engedélyezte.
A jelen felhasználási feltételekben leírt egyéb jogokat nem sértve a Magic Time Two jogosult az itt leírt szabályokat sértő tartalmak és cikkek megváltoztatására, valamint részleges vagy teljes törlésére. Ezen túl a Magic Time Two jogosult az itt leírt szabályokat megsértő felhasználók átmeneti vagy végérvényes kizárására a Magic Time Two weboldal, online játék és egyéb szolgáltatások felhasználásából.

14. Szankciók és kötelezettségszegésből adódó következmények
A Magic Time Two üzemeltetője fenntartja magának a jogot egyrészt, hogy megítélje, hogy a felhasználó viselkedése adott esetben beleütközik-e a Felhasználási feltételekbe, másrészt, hogy kiválassza és alkalmazza a szabályszegés súlyával arányos szankciót

A Magic Time Two nem felel azok károkért, melyek egy, a felhasználótól eredő kötelezettségszegésből származnak. Minden egyéb törvényes vagy szerződéses jogot nem sértve a Magic Time Two saját belátása szerint a következő intézkedéseket hozhatja, ha egy felhasználó törvénybe ütközően, harmadik személyek jogait sértve, a jelen felhasználási feltételekbe vagy a mindenkor alkalmazott kiegészítő feltételekbe és játékszabályokba ütközően vétkesen cselekszik: a) tartalmak megváltoztatása vagy törlése, b) a felhasználó figyelmeztetése, c) a vétkes cselekvés nyilvánosságra hozása az érintett online játékban a játékosnév közzététele mellett, d) a felhasználó játékból történő átmeneti vagy végleges kizárása, e) felhasználó végleges tiltása az adott IP címekről vagy IP cím tartományból érkező adatforgalmak tekintetében, ) átmeneti vagy tartós virtuális belépési tilalom kihirdetése.

Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy kizárásra került, akkor az a Magic Time Two előzetes beleegyezése nélkül nem jelentkezhet be újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési tilalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény nem támasztható.


A Magic Time Two honlapon a jobb élmény és működés érdekében sütiket (cookie) használunk. További információk